Cursuri IP CDI

Avem plăcerea să vă anunţăm despre NOUL PROIECT – CURSURI IP CDI, un parteneriat realizat în vederea înfinţării Școlii de Muzică “Timotei” din cadrul Asociaţia “Timotei” din Ineu, jud. Arad.
Cursuri IP CDI, înseamnă cursuri de specialitate – iniţiere și perfecţionare în domeniile compoziţie muzicală, dirijat și interpretare vocală și instrumentală.

Parteneriatul constă în oferirea de logistică și experitiză pentru asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare.
Astfel, majoritatea profesorilor care vor preda în cadrul Șcalii de Muzica “Timotei” din Ineu, Arad sunt profesori din cadrul Centrului Educaţional “Armonix” din Cluj-Napoca. Totodată, Centrul Educaţional “Armonix” din Cluj-Napoca se va asigura că toţi profesorii au cunoștinţele, competenţele și atitudinile necesare pentru ca fiecare cursant să beneficieze de cea mai bună calitate în procesul de educare și formare.

Obiectivul principal al Școlii de Muzică “Timotei” din cadrul Asociaţiei “Timotei” din Ineu, Arad este să formeze dirijori, aranjori-compozitori, cântăreţi și instrumentiști demni pentru slujirea eclezială și educaţia muzicală din cadrul bisericilor.

Cursurile sunt împărţite pe 2 nivele de studiu.
Fiecare nivel va avea o durată de 2 ani – 4 semestere.
Un an de studiu cuprinde 10 module de studiu, câte unu modul de studiu pentru fiecare lună.
Un modul de studiu pe lună, înseamna câte 2 sau 3 zile pe lună – la sfâsitul cele de a II-a sau a III-a săptămână din fiecare lună.

Cursurile se vor desfășura la Ineu, jud. Arad.
Oferta educaţională cuprinde următoarele specializări:
1. Compoziţie Muzicală
2. Dirijat cor
3. Dirijat fanfară
4. Pian
5. Canto
6. Istrumente de suflat

ÎNSCRIERILE se pot face până la data de 07.03.2019 prin completarea-semnarea și trimiterea FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE la adresa de e-mail: scoalamuzicaineu@gmail.com

Persoana de contact: Matian Bulzan – Președintele Asociaţiei “Timotei” din Ineu, Arad – telefon: +4 0742504970
Locatia Scolii de Muzica „Timotei” din Ineu este in incinta Licelului Tehnologic „Sava Brancovici” din Ineu, judetul Arad
Deschiderea anului școlar și primele cursuri vor avea loc la data de 8-9 martie 2019.

De asemena, dacă nu doriţi să urmaţi una dintere specializările oferite, atunci vă invităm și așteptăm să cântaţi în Corul mixt și/sau Fanfara Asociaţiei “Timotei” din Ineu, jud. Arad. Corul mixt și Fanfara asociaţiei “Timotei” vor fi alcătuite din cursanţii Școlii de Muzică “Timotei” și din toţi acei care se vor înscrie la cor sau fanfară, prin completarea, semnarea și trimiterea formularului tipizat la adresa de e-mail: scoalamuzicaineu@gmail.com

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi pagina Asociaţiei “Timotei” din Ineu, jud. Arad și să ne contactaţi:
telefon 0742504970 – Marian Bulzan, Ineu
e-mail: scoalamuzicaineu@gmail.com

Pagina web, Asoc. Timotei: http://timoteiineu.ro/scoala-de-muzica-timotei-ineu-un-proiect-in-parteneriat-cu-centrul-educational-armonix-din-cluj-napoca/

De aici se poate descarca formularul de inscriere:

Formular inscriere

Ne găsiți și aici

Facebook
YOUTUBE
YOUTUBE
Instagram