Composition Masterclass

„Centrul Educaţional Armonix vă propune un masterclass de aranjament și compoziție pentru cor, susținut de conf. univ. dr. Șerban Marcu, compozitor și cadru didactic la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, în cadrul căruia, pe durata a cinci zile, vor avea loc prelegeri și seminarii individuale. Prelegerile se vor desfășura pe două direcții: una tehnică, în cadrul căreia vor fi luate în discuție teme ca modalismul diatonic, armonizarea modală, isonul, mixtura, tehnica ostinato, polifonia imitativă etc. și una istorică, unde va fi parcursă istoria muzicii corale românești și europene, din Renaștere până în contemporaneitate. În cadrul seminariilor, participanții vor deprinde tehnicile studiate, în cadrul unui aranjament propriu sau al unei compoziții originale.”
Conf. univ. dr. Șerban Marcu

La masterclass se poate participa în calitate de cursant activ sau pasiv.
Cursantul activ va beneficia de oferta integrală: prelegeri și coordonare individuală în cadrul seminariilor.
Cursantul pasiv poate participa la toate activităţile din cadrul masterclass-ului, dar nu va beneficia de îndrumare individuală.
Organizatorii vor acorda un număr limitat de burse, care vor acoperi integral sau parțial (până la 50%) taxa pentru masterclass.
Bursele se vor acorda în urma unui concurs de selecţie și se pot obţine doar de către participanţii activi. Cei care doresc să obţină o bursă sunt rugaţi să trimită organizatorilor două lucrări proprii – compoziţii originale pentru cor și/sau aranjamente pentru cor – la adresa de e-mail: mastercompozitie@armonix.ro, până la data de 15.08.2019.
Termenul final pentru înscriere este 15.08.2019, în limita locurilor disponibile.

Pentru înscriere și mai multe informaţii, contactaţi-ne la adresa de e-mail: mastercompozitie@armonix.ro
Data: 23 – 27 septembrie 2019,
Locaţia: str. Piaţa 1848, Nr. 2, Cluj-Napoca

Taxa pentru cursantul activ este de 480 lei, iar, pentru cursantul pasiv este de 230 lei.

Responsabil departament compoziție muzicală, drd. Sebastian Țună

Sebastian Ţună, a urmat studiile de licenţă în Pedagogie Muzicală la universitatea „Emanuel” din Oradea. Aceasta a fost și perioada primelor cursuri de iniţiere în compoziţie muzicală, cu prof. univ. dr. Sabin Păutza, cel care la descoperit, sfătuit și încurajat să studieze compoziţia muzicală la o instituţie de profil. Astfel, începând cu anul 2012 va deveni student al Academiei de Muzica “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, urmând studiile de licenţă, masterat și studiile doctorale – în prezent. De-a lungul celor trei cicluri universitare, efectuate la Academia de Muzica “Gh. Dima” din Cluj-Napoca, tânărul compozitor a avut privilegiul să fie îndrumat de către prof. univ. dr. Adrian Pop, iar, la masterat a avut șansa și onoarea să studieze și cu acad. prof. univ. dr. Cornel Ţăranu.

Pentru activitatea componistică și prin participarea la diverse concursuri de conpoziţie, naţionale și internaţionale, a fost recompensat cu numeroase premii; enumerăm dintre concursurile pe care le-a caștigat: Concursul international “Sigismund Toduta” (2017), Concursul international de interpretare și compoziţie FISP (2018), ”LOGOS” Music Award – Chicago 2016, Concursul naţional de interpretare și compozitie “Mihail Jora” (2017), Concursul de interpretare și compoziţie “Paul Constantinescu” (2016), Concursul de aranjamente corale și compoziţie UEO (2015, 2016, 2017), alături sunt multe alte premii.

În anul 2018 pentru activitatea componistică și performanţele academice i s-a conferit titlului academic DISCIPULUS STUDIOSUS PRIMUS INTER PARES NOSTRA ACADEMIA în Gala Muzicii Academice desfășurate la Cluj-Napoca.

A caștigat mai multe burse de studii dintre care amintim: bursa de studiu integrala ISA17 la cursurile de compoziţie de la The International Summer Academy mdw – University of Music and Performing Arts din Viena (August-Septembrie 2017), ICon Arts Transilvania – Composer In Residence (2017), EUAT – bursa oferită pentru The “Mozarteum” Festival and Summer Academy în Salzburg (2018) etc.

În urma concursului de la conservatorul “Giuseppe Verdi” din Milano, a fost selecţionat pentru masteratul international 2019 – nivelul II, aprofundare compoziţie muzicală cu compozitorii Ivan Fedele, Salvatore Sciarrino, Michael Jarrell, Toshio Hosokawa, Beat Furrer.

A participat la numeroase cursuri și masterclass-uri de compoziţie susţinute de către personalităţi precum Cornel Ţăranu, Sabin Păutza, Octavian Nemescu, Doina Rotaru, Teodor Caciora, Peter Ruzicka (Germania), Yann Robin (Franța), Francesco Filidei (Italia/Franța) Augustin Fernandez (Anglia), Lasse Thoresen (Norvegia), Roland Moser (Elveția) s.a..

Ne găsiți și aici

Facebook
Instagram